Codelab

Laboratori per l’aprenentatge de la programació en línia.

La UOC es caracteritza per la innovació pedagògica i per buscar de forma continua la manera de millorar l’experiència d’aprenentatge. Amb aquesta finalitat neix CodeLab, una eina tipus laboratori per a l’aprenentatge de la programació en línia.

CodeLab ofereix un entorn de pràctiques de laboratori que proporciona a l’estudiantat un pla d’aprenentatge a través d’una col·lecció d’exercicis, una visualització de el progrés dels aprenentatges i un entorn de comunicació entre estudiants i professor.

L’eina s’orienta principalment als primers passos en l’aprenentatge de la programació, a través de la pràctica continuada de la programació i del suport per part del professorat.

Exercicis

Els exercicis proporcionen a l’estudiantat les diferents eines i informacions per a realitzar activitats d’aprenentatge de la programació.

La informació de l’exercici es presenta en un enunciat en forma de text i imatges. Addicionalment, es pot incloure la descripció en passes que cal seguir per realitzar l’exercici.

Exercici
Entorn de programació

Entorn de programació

L’entorn de programació de l’exercici es presenta amb dos panells: un editor de codi a l’esquerra i un la previsualització de codi a la dreta.

CodeLab permet realitzar exercicis en els llenguatges de programació següents:

 

  • P5.js
  • JavaScript
  • Snap!
  • Python

Entorn de programació

L’entorn de programació de l’exercici es presenta amb dos panells: un editor de codi a l’esquerra i un la previsualització de codi a la dreta.

CodeLab permet realitzar exercicis en els llenguatges de programació següents:

 

  • P5.js
  • JavaScript
  • Snap!
  • Python
Entorn de programació

Pla d’aprenentatge

CodeLab presenta un pla d’aprenentatge que s’articula a través d’una col·lecció d’exercicis organitzats en reptes.

Cada repte conté una col·lecció d’exercicis. Els exercicis dins d’un repte es poden catalogar en recomanats, complementaris o avaluables.

Pla d’aprenentatge
Progrés

Progrés

CodeLab proporciona diferents recursos per al seguiment del progrés en el procés d’aprenentatge.

En tot moment cada estudiant visualitza els exercicis realitzats i completats així com el seu progrés en els diferents reptes del pla d’aprenentatge.

3

Progrés

CodeLab proporciona diferents recursos per al seguiment del progrés en el procés d’aprenentatge.

En tot moment cada estudiant visualitza els exercicis realitzats i completats així com el seu progrés en els diferents reptes del pla d’aprenentatge.

Progrés
3

Comunicació

CodeLab integra un entorn de comunicació i col.laboració per a estudiantat i professorat.

Cada repte del pla d’aprenentatge disposa d’un canal de missatgeria associat que organitza la comunicació al voltant de la resolució d’exercicis.

Comunicació